Całodobowa pomoc tel. 62 730 21 52 kom. 603 183 098 lub 663 488 838

Porady

Porady finansowe
Współpraca z domem pogrzebowym usprawni wszelkie kwestie organizacyjne
Wieloletnie doświadczenie naszego zakładu pogrzebowego, pozwoliło nam wyspecjalizować się w kompleksowej organizacji pogrzebów. Uzgadniamy i realizujemy wszelkie formalności pogrzebowe zgodnie z życzeniem klienta. Zależnie od Państwa oczekiwań oraz możliwości finansowych, dostosujemy koszty usług pogrzebowych, aby sprawy materialne nie zakłócały późniejszego czasu żałoby.
Bezgotówkowe usługi pogrzebowe
Bezgotówkowe usługi pogrzebowe np rozliczenie pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS. Każdej osobie pracującej, pobierająca emeryturę lub rentę, uczącej się oraz w innej sytuacji objętej ubezpieczeniem, zostawia po sobie prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek ten odbiera członek rodziny lub inna osoba upoważniona, przedkładając w ZUS odpowiednie zaświadczenia, a także rachunki z zakładu pogrzebowego. Obecnie kwota zasiłku wynosi 4000 zł.
Pochówek osoby nieubezpieczonej
W sytuacji kiedy osobie zmarłej nie przysługuje standardowy zasiłek pogrzebowy, ale przysługuje ubezpieczenie osobie z najbliższej rodziny, która pokrywa finansowanie pogrzebu, to tym samym ta osoba nabywa prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Jeśli zasiłek pogrzebowy nie przysługuje ani osobie zmarłej, ani osobie z najbliższej rodziny, pogrzeb sfinansować może właściwy Zakład Opieki Społecznej.
Formalności
Dokumenty
- aktem zgonu, lub jeśli nie został wydany kartą zgonu, którą wystawił lekarz stwierdzający zgon.
- dowodem osobistym osoby zmarłej.
- dowodem osobistym jej współmałżonka, lub najbliższej osoby zmarłego.
- zaświadczeniem z zakładu pracy, jeśli Zmarły był osobą pracującą.
- legitymacją emeryta – rencisty jeśli Zmarły był emerytem lub rencistą.
- aktem małżeństwa, jeśli pochówkiem zajmuje się współmałżonek, aktem urodzenia jeśli pochówkiem zajmują się dzieci zmarłego.

Zakład Pogrzebowy „Szeol” oferuje Państwu kompleksowe wsparcie w dopełnieniu wszelkich formalności w ZUS oraz KRUS w celu uruchomienia procedury, która pozwoli na otrzymanie zasiłku pogrzebowego.
Niezbędne koszty pogrzebu
Niezależnie od otrzymanego świadczenia finansowego można tak dostosować wartość całej obsługi pogrzebu, aby nie przekraczała ona określonej kwoty. Do kosztów pogrzebu należy zaliczyć koszty związane z pracą zakładu pogrzebowego (w tym kwestie przygotowania ciała Zmarłego do pochówku i przechowanie go w chłodni), trumna lub urna, koszt transportu zwłok, ewentualnie koszt kremacji, a także akcesoria takie jak: tabliczka, klepsydry i nekrologi, koszty związane z ceremoniami kościelnymi, kwiaty - to są tak zwane koszty podstawowe, które występują zawsze. Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie miejsca na cmentarzu (zazwyczaj obejmuje on czas 10-20 lat) i ewentualne opłacenie go jeśli jest taka potrzeba, lub wykupienie jeśli takiego miejsca nie ma.

Telefon kontaktowy 24/h

tel.: 62 730 21 52
kom.: 603 183 098, 663 488 838

Dojazd do nas

Plac Borek 10
Ostrzeszów 63-500